Vandforbrug:

Det samlede vandforbrug måles via en hovedmåler, mens forbruget på broerne og en del af pladsen samt ved jollehusene måles via to bimålere.
Der betales vandafledningsafgift af differencen mellem forbruget på hovedmåleren og forbruget på de 2 bimålere.

Hovedmåler og bimålere aflæses ca. en gang månedligt og resultatet registreres i et regneark til vurdering af udviklingen.

Vandforbruget har gennem de senere år udviklet sig således:Forbruget i 2011 var belastet af et ekstraordinært stort forbrug i marts 2011. Årsagen til dette store forbrug er ikke fundet.