Sprøjtning og gødskning:

Der sprøjtes og gødes ikke på molerne, men foretages pletvis ukrudtsbekæmpelse på landarealerne med godkendte midler.

Hvert forår sprøjtes brodækkene med et algebekæmpelsesmiddel for at modvirke belægninger, der ville gøre broerne glatte og usikre at gå på.