Spildevand:

Fra og med foråret 2018 afledes havnens spildevand til et offentligt spildevandsanlæg, der drives af Syddjurs Spildevand.

Senest 1. april 2001 skulle alle havne etablere modtagefaciliteter, så man kan opsuge spildevand fra holdingtanke i bådene. Nappedam Bådelaug har baseret modtageordningen på tilkaldelse af slamsuger. 
Slamsuger tilkaldes ved at kontakte pladsmændene.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at kravet om holdingtanke kun gælder nye både, der er produceret efter 1. januar 2000. 
Ældre både med toilet skulle have installeret holdingtank inden 1. januar 2005.
Dette gælder dog ikke ældre og mindre både, d.v.s. både fra før 1980 som er mindre end 10,50 m lange eller har en bredde mindre end 2,80 m.

Både, der er omfattet at installationskravene, må udtømme toiletaffald i havet, hvis de er mere end 12 sømil fra land. Øvrige både må udtømme toiletaffald, hvis de er mindst 2 sømil fra kysten.

Erhvervsskibe – eksempelvis krydstogtskibe – må udtømme toiletaffald når de er mere end 2 sømil fra kysten, hvis toiletspildevandet pulveriseres og tilsættes eksempelvis klor.