Medlemskab Nappedam Bådelaug/optagelse venteliste.

Orientering om regler for venteliste og pladser:.

Vi har venteliste til alle pladsstørrelser.

For optagelse på venteliste opkræves et gebyr på 500.00 kr. som følger kalenderåret. Uanset hvilket tidspunkt på året indmeldelse sker, betales nævnte beløb for indeværende år.

Ved overtagelse af plads er aktivt medlemskab 1000 kr. krævet.
Ligeledes har vi en frivillig vagtordning der indebærer, at hver pladsbruger har en nattevagt i sejlsæson.

Al leje og salg/køb af plads skal gå gennem klubben.

Køb af plads:. Pladsen overtages til markedspris i henhold til klubbens prisliste. Pladsens pris ved afhændelse er samme som ved købet. Når pladsen er videresolgt og klubben har modtaget indskud fra ny ejer, refunderes indskud til tidligere ejer. Havneafgift ved eje af plads beregnes ud fra tidspunkt når en plads overtages.

Leje af plads:. Leje af en plads følger altid kalenderåret, og er uopsigeligt fra begge parters side i denne periode. I tilfælde af plads ikke er til udlejning ved en ny periode, vil der ske flytning til anden plads af samme størrelse, såfremt det er muligt.

Ejerskab af en plads er ikke til et specifikt pladsnummer, men er brugsretten til plads af købte størrelse/bredde. Klubben kan derfor også flytte en ejer til anden plads, dette kan ske med f. eks. begrundelse i dybde på pladsen

Størrelsen på pladsen er regnet fra midtpæl til midtpæl af bagpæl.
Der beregnes plads til affendring på 30 cm. d.v.s. at en 3,0 m. plads max kan bruges af en båd på 2,70 m. Bådens agterende skal være inden for bagpælene.

Der henvises også til Havnereglement for Nappedam Lystbådehavn.

Alle både skal være ansvarsforsikret.

Nappedam 1/11 2012 / 15/02 2021.