Miljøtiltag i det senere år.

Bådelauget har i det seneste år gennemført følgende miljøtiltag:

  • Informeret medlemmerne om miljøtiltag og miljøregler.
  • Monteret solvarmeanlæg til opvarmning af brugsvand – både ved klubhuset og ved jollehusene.
  • Efterisoleret klubhus.
  • Monteret nyt jordvarmebaseret varmeanlæg i klubhuset.