Forholdsregler mod oliespild i havnebassinet:

Det er den enkelte bådejers ansvar, at der ikke spildes olie. Oliespild påvirker livet i havnen og forurener havneslammet, således at det vanskeliggøres at få en klaptilladelse ved fremtidige oprensninger af havnen.

Utilsigtet oliespild kan undgås således:

Olieholdigt bundvand må ikke kunne udpumpes til havnen. Båden skal være indrettet sådan at et eventuelt oliespild opsamles i en særskilt oliesump, der er klart adskilt fra bundvandssumpen, hvorfra der foretages udpumpning.

Olie i oliesumpen skal kunne opsamles separat og afleveres i spildolietromlen i affaldsgården. Papirbleer er velegnede til opsamling.

Ved brændstofpåfyldning skal anvendes egnede tragte og dunke samt udvises den fornødne forsigtighed.

Større oliespild skal straks anmeldes til Bådelauget eller til den kommunale miljømyndighed.

I henhold til lovgivningen påhviler det den, der har spildt olie, at betale udgifterne ved en oprensning samt eventuelt en bøde.

Flertallet af Bådelaugets medlemmer deltager i Forsvarets kampagne med at holde vågent øje med eventuelle oliesyndere.

Se: Havmiljøvogter.dk