Forbrug og affaldsproduktion generelt:

Det er ikke muligt at udarbejde en total oversigt over havnens forbrug og affaldsproduktion helt ned til den enkelte dåse maling. Årsagen er, at Bådelauget ikke har en central styring af indkøb, arbejdsprocesser og håndtering af forekommende affald, idet det er de enkelte bådejere, der selv indkøber diverse forbrugsstoffer til egen båd. Den enkelte bådejer er dermed også ansvarlig for brugen af disse stoffer og for bortskaffelsen af affaldet, men Bådelauget sikrer, at der er de fornødne faciliteter til dette.

Forbruget og affaldsproduktionen er derfor udelukkende opgjort for havnens basisdrift, som Bådelauget er direkte ansvarlig for.

Årsopgørelser over el- og vandforbrug samt mængder af spildolie og malingsafskrab dækker perioden fra 1. november året før til 1. november i det pågældende år.
Fra og med 2017 dog kalenderåret.