Farligt affald:

I et ventileret skur med fast bund og mulighed for opsamling af eventuelt spild indsamles
medlemmernes farlige affald. Der er opstillet følgende:

  • 4 stk. 200 l. tromler til spildolie.
  • 2 stk. 100 l. tromler til malingsaffald.
  • 1 stk. 100 l. tromle til brugte oliefiltre.


Der er desuden et areal til hensætning af udtjente akkumulatorer.

Spildolie sendes til genbrug ved Ekokem i Esbjerg i følgende mængder:

 Malingsaffald, oliefiltre og akkumulatorer afleveres på Reno Djurs Genbrugsstation i Feldballe.

Havnens renseudstyr for afskrabning af bundmaling, bestående af vacuumskraber, excentersliber og en kraftig støvsuger benyttes flittigt ved forårsklargøringen.
Udstyret sikrer dels at malingsafskrabet samles op, og dels at brugeren undgår at indånde farligt malingsstøv.

Der er de senere år afleveret følgende skønnede mængder malingsafskrab: