Elforbrug:

Udover hoved-elmåleren er der monteret 6 bimålere, som registrerer forbruget i hver sit område af havnen.

Hovedmåler og bimålere aflæses ca. en gang månedligt og resultatet registreres i regneark til vurdering af
udviklingen.

Det årlige elforbrug har de senere år været således:

Elopvarmning af både
i vinterhalvåret må kun ske
mod betaling af forbruget.
Bimåler til båden kan
rekvireres ved plads-
mændene.


Merforbruget i 2017 skyldes formentlig byggeriet af nyt jolle- og kajakhus.