Affald:

Der er i 2018 udarbejdet og indsendt en ny affaldsplan til Miljøstyrelsen i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1396 fra 25. november 2016.

I forbindelse med affaldsplanen er der en formel mulighed for at havnens brugere kan indgive klage over affaldsfaciliteterne. 

Bådelauget har ikke modtaget bemærkninger eller indsigelser til affaldshåndteringen.

Almindeligt affald:

I affaldsgården står der 4 containere til almindeligt affald. Endnu en container står ved jollehusene. 

Det almindelige affald hentes efter behov af vognmandsfirmaet Rygård og bortskaffes til godkendt forbrændingsanlæg efter kommunens bestemmelser.

Mængden af almindeligt affald er ikke opgjort.

Flasker og dåser:

I stativgården står der tillige en kube til dåser og flasker.

Flasker og dåser afleveres til genbrug via Syddjurs Kommunes ordning.