Kapsejlads i Nappedam
I forhold til sin størrelse har Nappedam mange kapsejlere. Hver tirsdag deltager typisk 12 både med besætning i de ugentlige sejladser for at dyste om æren og første, anden og tredje pladsen for årets samlede sejladser.
Ligeledes er der både på vandet på torsdage, hvor der sejles "single-hand" sejladser; d.v.s. skipper er alene ombord og kan ikke brokke sig over gasterne!

Banen
Der sejles mellem faste udlagte bøjer i Egens Vig og kun i enkelte tilfælde forlades den beskyttende røn. Afhængig af forventet vind er banelængderne mellem 4 og 7 sømil med længste "ben" på ca. 1 sømil. Det giver mange vendinger og spiler-håndteringer, men ikke megen øvelse i at håndtere store søer.

Regler
Der sejles efter ISAFs Regler for Kapsejlads 2013-2016, DS` sejladsbestemmelser samt sejladsbestemmelser for Nappedam. Handicapsystemet vil være NH2015 hvor vi anvender TACIL ved lave vindstyrker og TACIM ved høje vindstyrker. Sejladserne sejles med respit start. NH2015 (Nappedam Handicap): Med DH2013 som basis og resultaterne i 2011, 2012, 2013 og giver NH2015. NH2015 er korrigeret således den sammenlagte sømiletid for alle både efter DH2015 er det samme som efter NH2015. Korrektionen af hver båds mål efter endt sæson beregnes som et %-tillæg eller -fradrag på DH sømiletiderne, baseret på bådens gennemsnitlige relative performance i forhold til de øvrige deltagere. Korrektionen er lig med halvdelen af bådens over- eller underperformance. Både der ikke har deltaget i 2014 tildeles et NH mål på basis af DH2015 gange en faktor bestemt af kapsejladsudvalget. Målet kan revurderes én gang efter 3 sejladser og derefter fra år til år for at opnå måltagning så samtidigt som muligt. For single-hand sejladserne benyttes således også de vind differentierede ratings

Dommere
2 start- og måldommere udregner de deltagende bådes idealtider på grundlag af ovenstående sammen med den aktuelle banes længde samt vindstyrke. Det giver anledning til et hyggeligt klubliv efter sejladserne, hvor klubben er vært med brød og pålæg samt kage, hvor der diskuteres eventuelle protester samt undervisning i kapsejladsregler.

Pris for deltagelse
250 kr. Skipper/ båd og 300 kr. gast pr. år. Beløbet går overvejende til brød/pålæg og kage samt til afslutningssejladsmiddagen og præmierne. Single-hand sejlads er inkluderet i ovenstående pris.

Bugtserien
Vi indgår i et samarbejde med de øvrige sejlklubber i Århus Bugten. Årligt koordinerer vi vore weekend sejladser/stævner og vore løb er gensidigt åbne for udefra kommende deltagere.