Nyt nøglesystem

Nyt låsesystem.                                                      Nappedam Bådelaug.

Eksisterende nøgler ombyttes med en ny elektronisk låsebrik. Det tidligere betalte depositum udgør betalingen for låsebrikken og refunderes derfor ikke.

Nye låsebrikker og erstatninger for bortkomne brikker koster 100 kr.

Oplåsning af døre: Før brikken hen til låsen, hvorefter døren kan åbnes. Døren kan til enhver tid åbnes indefra uden brug af låsebrik.

Køkkendør: Før brikken hen til læseren på væggen. Samtidig med at døren låses op, bliver brikken opdateret. Alle låsebrikker er programmeret således at de mindst hver 3. måned skal opdateres ved køkkendøren – ellers virker de ikke.

Bom ved indkørsel: Før brikken hen til låsen. Lås op ved at dreje håndtaget. Låsning sker ligeledes ved at føre brikken hen til låsen og derefter dreje håndtaget modsat vej. Mærk efter om der er låst.

Bortkomne brikker: Dette skal hurtigst muligt meldes til en af pladsmændene. Erstatningsbrikker betales med 100 kr.

Maj 2017
Bestyrelsen.