Træningssejlads 2020

Hej alle sejler/kapsejler
På grund af corona krisen har kapsejlads afd. valgt at aflyse kapsejlads i resten af foråret.
Det er svært at overholde de retningslinier som regering har meldt ud.
1 meters afstand til andre personer både til lands og til vands.
Men vi træner dog om tirsdagen med max 2 personer pr båd
og over holder selvfølgelig gældende søfartsregler og sejler med flag.
Der er skipper møde kl 18:30 foran klubhuset.

Med venlig hilsen
Kapsejladsudvalget